Azbestová strecha a jej obnova

V minulosti sa azbest často využíval na strechách ako krytina. Vďačil za to svojim fyzikálnym vlastnostiam ktoré ho predurčovali na tento typ použitia. Jedná sa hlavne o jeho nehorľavosť. Používal sa hlavne okolo polovice dvadsiateho storočia. Neskôr jeho popularita aj s rozvojom nových materiálov upadala a dnes sa už nepoužíva vôbec.

Azbestová strecha a jej obnova
Azbestová strecha a jej obnova (zdroj: unsplash.com)

Nahradili ho pálené škridle, betónové krytiny alebo plechové strechy. A prečo došlo k náhrade azbestu inými materiálmi? Okrem viacerých vhodných vlastností má azbest aj jednu zásadne zlú na ktorú sa prišlo až časom. Je to zdravotná závadnosť pre ľudí. Azbest je tvorený alebo obsahuje jemné vlákna ktoré sa pri akejkoľvek manipulácii oddeľujú. Jedná sa o mikroskopické vlákna ktoré sú pri vdýchnutí karcinogénne a tak môžu prispieť k rozvoju nádorových ochorení. Pri starších rodinných domoch alebo chatách nie je nevyhnutné okamžite pristupovať k výmene azbestovej strechy. Pokiaľ sa zo stavbou nič zásadné nerobí, nie je potrebné ani zasahovať do takejto strechy. Iné je to ale ak sa chystáme na rekonštrukciu strechy prípadne celého objektu. V takomto prípade sa už väčšinou plánuje aj výmena azbestovej krytiny za modernejšie a bezpečnejšie materiály. Ako teda postupovať pri likvidácii azbestu na staršej streche?

Určite sa obráťte na profesionálnu službu ktorá má likvidáciu azbestu v popise činnosti. Na takúto činnosť je potrebné povolenie, nemôže to vykonávať ktokoľvek. Rovnako tak samotný azbest nie je možné bežne vyniesť na skládku. Našťastie všetky potrebné činnosti vie vyriešiť firma ktorá sa takouto likvidáciou azbestu zaoberá. Pôsobnosť takýchto firiem býva lokálna ale aj celoslovenská. Likvidácia azbestu v Prešove, Bratislave alebo Žiline preto nie je problém.

Komerčný článok